Lijst projecten
 

Delune huis

Dit ietwat mysterieuze huis werd begin 20e eeuw ontworpen door architect Léon Delune en wekt veel emotie op. Dit bouwwerk is de oudste woning op de Avenue Roosevelt en dateert van vóór de wereldtentoonstelling van 1910 en dus ook van vóór de ontwikkeling van het stedelijke verkeersnetwerk. Dit gegeven verklaart zijn ongewone oriëntatie. Het was één van de zeldzame overblijfselen die de catastrofale brand op de wereldtentoonstelling overleefde. De architectuuropdracht omvatte het historische onderzoek, het opmaken van plannen van de bestaande situatie, het nastreven van alle fases en formaliteiten opgelegd door de C.R.M.S. en stedenbouw, het opmaken van een bestek, het samenstellen van uitvoeringsplannen, een studie betreffende de toewijzing van het werk en de controle op de werf. De voornaamste interventie was de restauratie van de gevels en dakbekleding. Het project omvatte ook een studie over de inrichting en renovatie van het interieur.

 

 

Delen