Lijst projecten
 

Nekkersgat molen

Het hoofddoel van het project is het ruimtelijk reorganiseren en herontwerpen van de gebouwen zodat er enkele tentoonstellingsruimten en polyvalente zalen gecreëerd kunnen worden

Dit project omvat de volledige restauratie van de Nekkersgat Molen en dit terwijl de bestaande woning behouden maar wel geoptimaliseerd zal worden. Dit 650m² tellend gemeenschappelijk goed is in 1971 geklasseerd als monument en in 1977 is ook zijn volledige site geklasseerd. Na een openbare aanbesteding heeft de klant ons deze opdracht voor de restauratie van het geheel van de molen en de nabije omgeving toegewezen. Ons project voorziet het gebruik van milieuvriendelijke restauratietechnieken, het isoleren van de daken door middel van natuurlijke isolatiematerialen (cellulose), en de reconstructie van het laatste mechanisme (het molenrad) om elektriciteit op te wekken. 

In een eerste fase heeft de historische studie van de site en het gebouw kunnen aantonen wat de ontwikkelingen van de laatste decennia zijn. Het hoofddoel van het project is het ruimtelijk reorganiseren en herontwerpen van de gebouwen zodat er enkele tentoonstellingsruimten en polyvalente zalen gecreëerd kunnen worden. Het project heeft ook tot doel een duidelijke zichtbaarheid van de typologie eigen aan deze molen zichtbaar te maken, terwijl tegelijkertijd de bestaande volumes getransformeerd worden in tentoonstellingsruimten en workshops. 

Voor dit project werken we samen met het gespecialiseerd bureau (JZH & Partners), het netwerk voor afvalwater werd bestudeerd, de ventilatie en verwarming zijn gerationaliseerd en op elkaar afgestemd zodat de energiekost geminimaliseerd werd. We getracht alles zo te ontwerp zodat de molen die zeer goed geïsoleerd zal zijn zelfvoorzienend zal kunnen zijn zowel op gebied van “inputs” als “afval”. De stabiliteit werd op zijn beurt zeer grondig geanalyseerd aangezien er zich enkele zeer grote structurele problemen voordeden (differentiële zettingen, structurele schade, nabij de rivier, ...).

Delen