Lijst projecten
 

Kinetix Complex

In het bezit zijnde van een publiek terrein van 20.000m² (100 x 200m) gelegen langs de Lambermontlaan maar niet beschikken over het nodige kapitaal om dit te exploiteren. Het ontbreken van de nodige sportinfrastructuur maar niet over het nodige budget beschikken om dit gemis in te vullen. Al deze elementen vormde een grote uitdaging. Dit gaf de aanleiding voor de gemeente Schaarbeek om een wedstrijd te lanceren die als streefdoel had een associatie op touw te zetten tussen een sportinfrastructuur ontwikkelaar (zowel investeerder als privéondernemer) en een architectenbureau.

Delen