Heropbouw na een brand

Auditorium Victor Bourgeois - La Cambre Horta ULB. Een lezing door Sarah McKinnon, projectmanager voor de heropbouw van de Glasgow School of Art, en Francis Metzger die de heropbouw van kasteel Charle-Albert voorstelt, het kasteel dat na twee opeenvolgende branden lange tijd aan zijn lot werd overgelaten.
Paul Philippot Heritage (ULB) en Art Nouveau Network nodigen u uit om deel te nemen aan de lezing “Heropbouw na een brand” die doorgaat op dinsdag 22 mei 2018 om 18.30 uur in het Auditorium Victor Bourgeois van de faculteit Architectuur - La Cambre Horta ULB (Eugène Flageyplein 19 in 1050 Brussel).

De heropbouw van architecturaal erfgoed dat verwoest is na een brand blijft een bijzondere uitdaging binnen het domein van de restauratie. De kracht van de verwoesting, het gevoel van onrecht en de psychologische schok die na een brand volgen, zorgen er vaak voor dat men het gebouw zo snel mogelijk wil heropbouwen.
Maar hoe beginnen we daaraan, wanneer het vaak aan middelen ontbreekt? Wat met de wetenschappelijke analyses van het puin? Hoe moeten we een reconstructie documenteren? En hoe trouw blijven aan datgene wat er niet meer is? 
Sarah McKinnon, projectmanager voor de heropbouw van de Glasgow School of Art (1896) van Ch. R. Mackintosh, komt praten over de moeilijkheden en uitdagingen die ze ondervond na de dramatische brand van 2014.
Francis Metzger stelt de reconstructie van kasteel Charle-Albert voor, het kasteel dat na twee opeenvolgende branden lange tijd aan zijn lot werd overgelaten. 
Les Apéros du Patrimoine hebben als doel om tijdens een gezellige avond diverse personen rond restauratieprojecten (architecten, restaurateurs, ambachtslui, bedrijven, studenten, kunsthistorici, gidsen, enz.) te verenigen, alsook het groot publiek, met de voorstelling van een belangrijk restauratieproject in België of in het buitenland. 
 

Delen
Découvrez le projet Kasteel Charle-Albert