Lijst projecten
 

Saint-Cyr huis

Met zijn extravagante art nouveaustijl is het Saint-Cyr huis het allereerste werk van Gustave Strauven, toen een jonge Belgische architect die het in 1900 ontwierp voor de schilder Georges Léonard de Saint-Cyr en zijn echtgenote. Maar dit koppel woonde er niet lang en onder de invloed van verschillende eigenaars in de loop van de volgende 45 jaar (1909-1954) werden er aan het hele gebouw tal van grote veranderingen aangebracht, zowel wat het comfort (stromend water, elektriciteit, telefoon) als de decoratie betrof. Zo werden er aan het salon in Lodewijk XVI/Empire-stijl oosterse en Chinese accenten aangebracht, die de eigenaar dierbaar waren. De art deco van de jaren 1930 typeerde de grote slaapkamer en ook de oorspronkelijke indeling werd toen aangepast. Wat later kreeg de Japanse stijl van de grote hall een meer sereen decor, de behangpapieren werden bedekt en de kleuren werden bijgewerkt.
Toen de huidige eigenaar het huis kocht, werd het eerst een tiental jaren aan zijn lot overgelaten. De gevel werd echter in 2005 gerestaureerd, waardoor ook de interessante interieurs meer zichtbaar werden.
Onder leiding van Francis Metzger en de architecten van bureau Ma2, waaronder Lise Cuykens, werd er in 2015 gestart met een ingrijpend restauratieproject. Archieven werden bestudeerd, overblijfselen, lagen en resterende materialen werden blootgelegd en opnieuw tot leven gewekt, om zo de essentie van het oorspronkelijke project van de architect weer te geven, een herontdekking van de veelheid aan stijlen en de oorspronkelijke decors die de basis vormden van dit originele meesterwerk.
Deze interventie werd mogelijk gemaakt dankzij de Ma2-methode, gekoppeld aan de kostbare medewerking en gezamenlijke inspanningen van bouwbedrijf In Advance, andere ambachtslui en bedrijven die bij het project betrokken waren, experten van het KIK/IRPA, de Directie Cultureel Erfgoed en natuurlijk ook de bouwheer zelf. Daarnaast werd er reeds in 2011 een eerste renovatie uitgevoerd, die van de voorgevel, door SumProject en Origin Architecture & Engineering.
Het renovatieproject omvatte de restauratie van het glasraam in het grote traphal, de reconstructie van het Japanse decor van de hoofdingang, de restauratie van de tegels en wanddecoraties, de herstelling van de granietvloeren in hun oorspronkelijke kleuren en composities, de restauratie van de ronde schouw in zijn originele staat met groene, geglazuurde bakstenen, het opnieuw drukken van een reliëfbehang met groene achtergrond en bronzen motief, enz.

Technische fiche

Delen