Transformatie van gebouwen, inzetten op erfgoed of openbaar nut? 

De transformatie van gebouwen, moet er ingezet worden op het patrimonium of op het openbaar nut met een hergebruik van de bestaande middelen? 


Een lezing door François Chatillon, hoofdarchitect historische monumenten van Frankrijk. 
Naar aanleiding van de start van het academisch jaar van de opleiding Executive Master Architecturaal Erfgoed (ULB-VUB), een ontmoeting met François Chatillon.


“Conserveren om te creëren – het verleden als motor beschouwen voor nieuwe creaties”


Volgens François Chatillon moeten we de wereld bekijken zoals die is : een erfenis van het verleden die we in onze huidige samenleving als basis moeten zien om daarop verder te borduren. Dit houdt echter in dat niet alles angstvallig moet bewaard blijven. Elke periode, elke beschaving maakte volgens zijn eigen criteria werken die na een tijd voorgoed in de vergetelheid raakten. Het werk van de architect is altijd een vorm van transformatie die zich tussen twee polen bevindt : herinnering en vergetelheid, conservering en afbraak. Pure tabula rasa heeft nooit bestaan, ook al werd dat soms gevraagd. Er is altijd een vroeger dat moet veranderd worden. De keuze van de architect zit hem in het “hoe”.


Gebouwen hebben meerdere functies. Ze hebben symbolische, esthetische en functionele waarden. Architectuur moet aan een brede waaier van voorwaarden en beperkingen beantwoorden, waar bepaalde normen deel van uitmaken. Het probleem met een norm is dat die meestal een heel kort leven is beschoren. François Chatillon hield zich niet altijd met historisch erfgoed bezig, maar momenteel schuilt de vrijheid bij hem zich in de beperking. En precies deze beperking juist kunnen inschatten zorgt voor de nodige vrijheid.  


Dinsdag 12 november 2019 om 18.30 u
Studio 1 Flagey - Eugène Flageyplein 18, 1050 Elsene.

Delen